„Python“ kintamieji - kaip deklaruoti ir naudoti kintamuosius „Python“

Vadovas, kaip sukurti ir naudoti „Python“ kintamuosius.„Python“ kintamieji

Kintamieji yra pavadintos vietos, kurios naudojamos atmintyje saugomam objektui išsaugoti.

Kurdami „Python“ kintamuosius, turime atsižvelgti į šias taisykles:


  • Kintamojo pavadinimas turi prasidėti raide arba pabraukimu
  • Kintamojo pavadinimas negali prasidėti skaičiumi
  • Kintamojo pavadinime gali būti tik raidiniai ir skaitiniai simboliai bei pabraukimai (A – z, 0–9 ir _)
  • Kintamųjų pavadinimuose skiriamos didžiosios ir mažosios raidės (data, Data ir DATA yra trys skirtingi kintamieji)
  • Kintamieji gali būti bet kokio ilgio
  • Kintamieji pavadinimai negali būti „Python“ raktiniai žodžiai


„Python“ raktiniai žodžiai

False
class
finally is
return None
continue for
lambda
try True
def
from
nonlocal while and
del
global
not
with as
elif
if
or
yield pass
else
import
assert break
except
in
raise


Vertybių priskyrimas kintamiesiems

Mes naudojame priskyrimo operatorių = priskirti kintamajam vertę.

Tinkamų ir neteisingų kintamųjų pavadinimų ir priskyrimų pavyzdžiai:


#Legal variable names: name = 'John' error_404 = 404 _status_200 = 'OK' mySurname = 'Doe' SURNAME = 'Doe' surname2 = 'Doe' #Illegal variable names: 200_OK = 200 error-500 = 'Server Error' my var = 'John' $myname = 'John' Pastaba:programoje „Python“ nereikia iš anksto deklaruoti kintamųjų tipų. Vertėjas pagal jame esančius duomenis automatiškai nustato kintamojo tipą.

Kelios užduotys

„Python“ galime priskirti reikšmes keliems kintamiesiems vienoje eilutėje:Pavyzdys:

ok, redirect, server_error = 200, 300, 500 print(ok) print(redirect) print(server_error)

Išvestis:

200 300 500

Mes taip pat galime priskirti tą pačią vertę keliems kintamiesiems:


err_500 = err_501 = err_502 = 'server_error' print(err_500) print(err_501) print(err_502)

Visuotiniai kintamieji

Kintamieji, kurie apibrėžti už funkcijos ribų, yra žinomi kaip visuotiniai kintamieji.

Visuotiniai kintamieji gali būti naudojami tiek funkcijų viduje, tiek už jų ribų.

status_ok = 200 def status_code():
print('Status code is ', status_ok) status_code()

Jei funkcijos viduje sukursite kintamąjį tuo pačiu pavadinimu, kintamasis bus lokalus funkcijai. Visuotinis kintamasis išlaikys savo vertę kaip tada, kai jis buvo deklaruotas.

Pavyzdys:


status = 200 def status_code():
status = 401
print('Status code is ', status) status_code() print('Status code is ', status)

Išvestis:

Status code is 401 // first print statement Status code is 200 // second print statement

Jei reikia pakeisti visuotinio kintamojo vertę funkcijos viduje, turite naudoti global raktinis žodis.

Pavyzdžiui:

status = 200 def status_code():
global status
status = 401
print('Status code is ', status) status_code() print('Status code is ', status)

Rezultatas


Status code is 401 // first print statement Status code is 401 // second print statement