Kaip siųsti „GraphQL“ mutacijos užklausą „JMeter“

Šiame įraše paaiškinama, kaip siųsti „GraphQL Mutation“ užklausą naudojant „JMeter“.

Jei bandote programą, turinčią „GraphQL“ sluoksnį, našumą, turite nusiųsti „GraphQL“ užklausas į galutinį tašką.„GraphQL“ mutacijos užklausa

Tarkime, kad turime programą, veikiančią vietiniame ir su /graphql galutinis taškas. Šioje programoje mes galime sukurti užsakymus.


URL: http://localhost:9040/graphql

„GraphQL“ mutacijos užklausa:

mutation createOrder ($order: OrderInput!) {
createOrder(order: $order) {
id,
name
} }

Užklausos kintamieji:


{
'order': {
'name': 'test-order'
} }

Norėdami išsiųsti pirmiau pateiktą „GraphQL“ užklausą naudodami JMeter, turime konvertuoti užklausą į neapdorotą užklausą.Pirmiau pateikta užklausa ir duomenys taps

{
'query':'mutation createOrder ($order: OrderInput!) {
createOrder(order: $order) {

id,

name
}
}',
'variables':{
'order':{

'name':'test-amir'
}
} }


„JMeter GraphQL“ užklausa

„JMeter“ mūsų prašymas atrodys taip: